Kontaktujte
nás

Přenosný stavební rozvaděč do 3x 100A

Přenosný stavební rozvaděč (v síti PRE) se používá pro stavební účely a provizorní připojení nebo pro zajištění kulturních akcí nebo filmového natáčení. Krátkodobý odběr je mimořádné připojení k distribuční síti. Rádi Vám zajistíme zapůjčení našeho rozvaděče. Tento odběr se zřizuje až na 1 rok s možností prodloužení o další 1 rok po podání žádosti. Veškeré další administrativní kroky za vás vyřídíme. Poradíme Vám - Vlastimil Vintr mobil 730 192 192 nebo Jaroslav Fridrich mobil 734 222 077.

Po rezervaci rozvaděče Vám obratem zašleme formulář pro vyplnění nezbytných údajů.


Podmínky zápůjčky

 • účel připojení - z důvodu určení charakteristiky hlavního jističe: může se jednat o různé potřeby zákazníků, kde je následně důležité rozhodnout o vypínací charakteristice hl.jističe. Standardně se instalují jističe s char.B, pouze v případě točivých strojů s větším proudovým náběhem se instalují hl.jističe s char.C (např.jeřáb, některé stroje na stříkání omítek, výtahy, větší stavební vrátky apod.).Hodnota hlavního jističe se určuje dle požadovaného příkonu zákazníka a dle možností sítě PREdistribuce a.s. v požadovaném místě připojení. Při hodnotě hl.jističe nad 3x25A musí být podána žádost o připojení z distribuční sítě PREdistribuce a.s. na hladině NN ke schválení oblastnímu technikovi příslušné oblasti dle požadovaného místa.Tomuto schvalování podléhá i jiná char.jističe než B.
 • hodnota hlavního jističe - rádi Vám poradíme Vlastimil Vintr tel.: 730 192 192 nebo Jaroslav Fridrich tel.: 734 222 077
 • přesná adresa
 • doba zápůjčky až na 1 rok s možností prodloužení
 • plná moc - v případě, že žadatel nebude zároveň odběratel - předání proběhne u podpisu smlouvy
 • zapůjčení rozvaděče se provede na základě podepsání smlouvy vzor smlouvy zde
 • v době realizace zakázky požadujeme přítomnost odběratele nebo žadatele s výše uvedenou plnou mocí na místě z nutnosti podepsání smlouvy a převzetí zakázkového listu (daňový doklad)
 • po přijetí vaší žádosti naši technici prověří místo připojení, zda-li je připojení na požadované adrese možné, a poté vás budeme informovat o dalším postupu
Ceník zápůjčky
 • jednorázový poplatek 699 Kč bez DPH
 • nájemné za každý sjednaný den nájmu 41 Kč bez DPH
 • cena za práce spojené s připojením KTO 4 300 Kč bez DPH
 • v případě nutných stavebních úprav a ostatních nákladů bude cena stanovena individuálně
 • cenu za kW/h určuje aktuální ceník PRE

<br>