KTO (krátkodobý odběr)

KTO je mimořádné připojení k distribuční síti známé i pod názvem stavební odběr, dočasný odběr, provizorní atd. Jedná se o odběr pro stavební účely a provizorní připojení nebo o zajištění kulturní, prodejní, sportovní akce, politického setkání nebo filmového natáčení. KTO Vám rádi zajistíme včetně zapůjčení našich rozvaděčů. Tento odběr se zřizuje až na 1 rok s možností prodloužení o další 1 rok po podání žádosti. Kontakt: Vlastimil Vintr mobil 730 192 192 nebo Jaroslav Fridrich 734 222 077.

Podmínky zápůjčky:


• Pro realizaci je potřeba doložit následující informace: 
o Účel připojení. 
o Požadovanou hodnotu hlavního jističe. 
o Termín připojení. 
o Požadované místo – přesná adresa (popř. situační plánek umístění objektu v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1000, obsahující názorné a jednoznačné umístění pozemku, tj. s katastrálními čísly pozemků). 
o Jméno a kontakt žadatele – včetně e-mailu. 
o Údaje o odběrateli, na koho bude odběr vedený. 
o Plnou moc – v případě, že žadatel nebude zároveň odběratelem. 
• Po přijetí Vaší žádosti naši technici prověří místo připojení, zdali je připojení na požadované adrese možné, a poté Vás budeme informovat o dalším postupu. 
• Zapůjčení rozvaděče se provede na základě podepsání Smlouvy o podnikatelském pronájmu movitých věcí. 
•  vzor smlouvy zde      
• Samotné provedení vychází z platných ČSN a dále z připojovacích podmínek PREdistribuce, a.s. 
• V době realizace zakázky požadujeme přítomnost odběratele nebo žadatele s výše uvedenou plnou mocí, na místě se podepíše smlouva a převezme zakázkový list (daňový doklad).
Ceník zápůjčky:
  • Do hodnoty hlavního jističe 3x63 A včetně je nájemné stanoveno za každý sjednaný den nájmu 36 Kč bez DPH. 
  • Do hodnoty hlavního jističe 3x100 A včetně je nájemné stanoveno za každý sjednaný den nájmu 46 Kč bez DPH. 
  • Při hodnotě hlavního jističe nad 3x100 A bude nájemné stanoveno individuálně. 
  • Cenu za kWh určuje aktuální ceník PRE, a. s. (ve výjimečných případech ceník zvoleného jiného dodavatele). 
  • Cena za práce spojené s připojením KTO bude stanovena individuálně, dle nutných stavebních úprav a ostatních nákladů (ve většině případů se jedná o tzv. balíček 6 200Kč bez DPH). 
  • Základní poplatek za demontáž 950 Kč bez DPH.

<br>