Měřič spotřeby elektřiny

Měřič spotřeby umožňuje změřit nejen spotřebu v kWh, ale i proud, napětí, dobu provozu spotřebiče, minimální a maximální příkon apod.

Podmínky zápůjčky:
  • Rezervaci je nutné provést alespoň 1 pracovní den předem;
  • doba zapůjčení max. 10 dní;
  • platba za výpůjčku se hradí při vyzvednutí přístroje po předložení občanského průkazu;
  • zvýhodněná cena výpůjčky je určena výhradně zákazníkovi, na jehož jméno je uzavřena smlouva na dodávku elektřiny s Pražskou energetikou (rodinný příslušník potřebuje neověřenou plnou moc);
  • vyzvednutí přístroje je možné pouze v Centru služeb PRE

Návod k použití


Ceník zápůjčky:

  • standardní cena – 400 Kč vč. DPH/přístroj
  • zákazník PRE – 50 % sleva

<br>